Prva stran Vredno ogleda Župnijska cerkev Svetega Lovrenca

Župnijska cerkev Svetega Lovrenca

Vredno ogleda

Cerkev je 17. 7. 1935 slovesno blagoslovil črniški dekan Alojzij Novak. Priprave na izgradnjo cerkve so potekale celih 50 let, vse od leta 1889, ko je zidarski mojster Miha Blažko naredil finančni načrt za obnovo in povečanje stare cerkve v Brithu. Zaradi finančne krize njegov načrt ni bil uresničen, enaka usoda pa je doletela tudi poznejši Fabianijev predlog, saj prenove ni dovolilo spomeniško varstvo. Tako je bila tudi na zahtevo prebivalcev zgornjega dela Lokavca (Brod, Slokarji, Čohi in Gorenje) cerkev zgrajena na novi lokaciji ob Grajšku.

Načrte za cerkev je pripravil arhitekt Maks Fabiani, freska v prezbiteriju pa je delo slikarke N. Gatti.

Pozneje je bila prvotna Fabianijeva zasnova spremenjena: strop je bil na novo pobarvan rdeče, kar je cerkev optično znižalo, iz stare cerkve v Brithu pa je bil prenesen baročni oltar s Cebejevo sliko mučeništva svetega Lovrenca, ki je zakril dobršni del oltarne freske. Danes fresko v celoti zakriva platno.

Telefon: 041 478 388

E-pošta: lokavec@ajdovscina.si