KS Lokavec

Aktualno v našem kraju

Prva stran Novice in obvestila
PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA

PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA

Svet krajevne skupnosti Lokavec je pred leti sprejel sklep in za  krajevni praznik izbral 15 marec. Tega dne leta 1861  se je  v zaselku Slokarji  rodil znameniti Lokavčan Edmund Čibej. PO tem plemenitem in znamenitem možu se imenuje tudi večnamenska dvorana. Prav...

Kratek povzetek našega dela v letu 2021

Kratek povzetek našega dela v letu 2021

Tudi zato, ker se ne srečujemo pogosto, že drugo leto v letu 2021 zaradi omejitev nismo  organizirali  različnih družabnih prireditev in krajevnega praznika, si tudi nismo uspeli neposredno izmenjati  razmišljanj o našem delu v krajevni skupnosti. Na kratko sem vam...

Voščilo

Voščilo

Spoštovane krajanke in krajani Lokavca, srečno, zdravja in uspehov polno  novo leto 2022 vam želijo članice in člani sveta KS Lokavec VOŠČILO PREDSEDNIKA SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI LOKAVEC ANGELA VIDMARJA

Pločnik Grajšk-Paljki

Pločnik Grajšk-Paljki

V decembru 2021 je bila med Občino Ajdovščina  in Direkcijo  za infrastrukturo (DRSI) podpisana pogodba  za  obnovo vozišča in ureditev pločnika  od potoka Grajšk do odcepa za Poljkovše. Upamo, da se bo gradnja kmalu tudi pričela, saj so projekti že pripravljeni....

Urnik dvorane 2021-2022

Urnik dvorane 2021-2022

Večnamenska dvorana Edmunda Čibeja  v Lokavcu je tudi  v sezoni 2021-2022 sorazmerna dobro zasedena. V dopoldanskem času  je uporablja Osnovna šola Danila Lokarja - podružnica Lokavec  in  oddelek otroškega vrtca. Popoldan pa različni športni klubi in  posamezne...

Pregradna zavesa  v dvorani

Pregradna zavesa v dvorani

V dvorani Edmunda Čibeja je bila v sredini  novembra 2021 nameščena pregradna zavesa. Športno dvorano tako lahko  razdelimo na dva dela. Pregradna zavesa je bila  financirana  iz projekta Moja pobuda, participativnega proračuna Občine Ajdovščina. [gallery...

Nevarna brežina ob državni cesti

Nevarna brežina ob državni cesti

Krajevna skupnost Lokavec je  Direkciji  za infrastrukturo  v mesecu novembru poslala dopis  z željo po sanaciji   neutrjene brežine  ob državni cesti R3-609  odsek 2117 Ajdovščina-Predmeja  v kilometru približno   4.300, ki je praktično navpična.  Brežina  na...

Prve šolske dni

Prve šolske dni

Vsako leto ob začetku pouka prostovoljci  ob šolskih poteh  pomagajo  učencem  varno priti v šolo. Tudi v Lokavcu je tako. Še posebej  je to potrebno saj  šolski avtobus ustavlja  na cesti ob šoli. Starši, ki pripeljejo otroke v šolo pa morajo  na poti iz parkirišča ...

Vandalizem

Vandalizem

Na željo nekaterih krajanov  smo pri dvorani Edmunda Čibeja  pred 3 leti  namestili  dva aparata, za tople napitke ter za pijačo in hladne prigrizke. Vsi skupaj se trudimo, da bi  bila okolica  dvorane, ki je bila zgrajena  v večjem delu s samoprispevkov krajanov...

Nov šolski vrt

Nov šolski vrt

V letu 2020 je  občina Ajdovščina z veliko mero pozornosti  do želja in prizadevaj   krajevne skupnosti odkupila nenaseljeno hišo in celotno parcelo ob podružnični šoli v Lokavcu. Z odstranitvijo hiše in  ureditvijo parcele, ki je v upravljanju osnovne šole je...

Hidrant pri Komparih

Hidrant pri Komparih

Na željo krajanov zaselka Kompari, predvsem zaradi zagotavljanja  večje požarne varnosti smo pristopili k  izgradnji nadzemnega hidranta. Skupaj smo združili moči, vodovodni odbor, krajevna skupnost izdatno pa je pri projektu pomagala tudi zavarovalnica Triglav....

Spomin na znamenitega Lokavčana

Spomin na znamenitega Lokavčana

Na današnji dan  pred 160 leti  (15. marca 1861) se je  v Lokavcu  v zaselku Slokarji  rodil Čibej Edmund.   Maturiral je na učiteljišču v Kopru leta 1881. Služboval je v Rihemberku (danes Braniku) v dobi, ko je bil tam Gregorčič, in tudi na Brjah, nato v Vipavskem...

Naročite se na e-novice KS Lokavec