Dobrodošli v

Lokavcu

13,7 km2
16 zaselkov
1000+ prebivalcev

Več o Lokavcu

Kratek opis našega kraja, zgodovina, zemljevid

ZAČETEK DEL NA CESTI SKOZI LOKAVEC

ZAČETEK DEL NA CESTI SKOZI LOKAVEC

Obveščamo vas, da  smo 16.1.2023 prejeli obvestilo, da se bodo v mesecu februarju 2023 pričela  gradbena dela na delu državne ceste od potoka Grajšk do odcepa za Paljke. Prosimo vas za  strpnost in potrpljenje, saj bo verjetno delno motena naša vsakodnevna uporaba...

read more
Cenik najema dvorane od 1.1.2023

Cenik najema dvorane od 1.1.2023

S 1.1.2023 je začel veljati nov cenika najema športne dvorane in drugih športnih objektov s katerimi upravlja KS Lokavec, ter  ostalih prostorov v Dvorani Edmunda Čibeja v Lokavcu. CENIK NAJEMA DVORANE ...

read more
VOLITVE V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI LOKAVEC

VOLITVE V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI LOKAVEC

Svet Krajevne skupnosti Lokavec je soglasno oblikoval listo kandidatk in kandidatov za svet krajevne skupnosti Lokavec v mandatu 2022-2026. Krajevna skupnost  je sestavljena iz 8. volilnih enot. Na takšen način zadostimo zakonodaji, da imamo v svetu KS predstavnike ...

read more
Lokavec

Ob vznožju Čavna leži Lokavec, eno najdaljših naselij v občini Ajdovščina

Fotografija kraja Lokavec

Potoka Lokavšček in Jevšček sta nekoč poganjala več žag, mlinov, kovačij in fužine.

Bogato kovaško tradicijo označuje že ime zaselka Kovači, nad katerim so pri cerkvici sv. Urbana našli arheološko najdišče, pomembno za proučevanje prehoda iz prazgodovine v antiko.

Nad Lokavcem se je pred leti sprožil plaz Slano blato, ki ga je mogoče opaziti še od daleč.

Lokavško tradicijo že vrsto leto oživlja Društvo DOLI, ki je poznano po uprizarjanju fureng. V letu 2011 pa je bilo ustanovljeno Športno društvo Slano blato, katerega dejavnosti so pretežno športno rekreativne narave, prirejajo pa tudi družabne prireditve.

Dobrodošli v Lokavcu

Obiščite naš kraj

Naša Krajevna skupnost Lokavec obsega 16 zaselkov, vpetih v pobočji Čavna in Gore, združenih v skupno vas Lokavec. 

041 478 388
Lokavec 135d, 5270 Ajdovščina