Dobrodošli v

Lokavcu

13,7 km2
16 zaselkov
1000+ prebivalcev
Poziv društvom in skupinam

Poziv društvom in skupinam

Posamezna društva in skupine, ki  bi želele tudi v letu 2020-2021  za svoje aktivnosti uporabljati dvorano Edmunda Čibeja v Lokavcu, pozivamo, da nam svoje želje za rezervacijo terminov čim prej sporočijo. V dvorani in na športnih površinah v upravljanju Krajevne...

read more
Dvorana Edmunda Čibeja

Dvorana Edmunda Čibeja

Krajevna skupnost Lokavec upravlja s športno dvorano Edmunda Čibeja. Dvorana je bila skoraj v celoti zgrajena s samoprispevkom krajank in krajanov Lokavca. V športni dvorani je mogoče organizirati različne športne, družabne aktivnosti poroke srečanja delovnih...

read more
Razglednice Lokavca

Razglednice Lokavca

V letu 2017 je  skupina fotografov Primorski škljoc, ki deluje v okviru društva upokojencev Ajdovščina izdelala fotografije o Lokavcu. Razglednice je mogoče tudi kupiti. [gallery...

read more
Lokavec

Ob vznožju Čavna leži Lokavec, eno najdaljših naselij v občini Ajdovščina

Potoka Lokavšček in Jevšček sta nekoč poganjala več žag, mlinov, kovačij in fužine.

Bogato kovaško tradicijo označuje že ime zaselka Kovači, nad katerim so pri cerkvici sv. Urbana našli arheološko najdišče, pomembno za proučevanje prehoda iz prazgodovine v antiko.

Nad Lokavcem se je pred leti sprožil plaz Slano blato, ki ga je mogoče opaziti še od daleč.

Lokavško tradicijo že vrsto leto oživlja Društvo DOLI, ki je poznano po uprizarjanju fureng. V letu 2011 pa je bilo ustanovljeno Športno društvo Slano blato, katerega dejavnosti so pretežno športno rekreativne narave, prirejajo pa tudi družabne prireditve.

Dobrodošli v Lokavcu

Obiščite naš kraj

Naša Krajevna skupnost Lokavec obsega 16 zaselkov, vpetih v pobočji Čavna in Gore, združenih v skupno vas Lokavec. 

041 478 388
Lokavec 135d, 5270 Ajdovščina