Lokavec

Dobrodošli

Prva stran Lokavec

Naš kraj

Krajevna skupnost Lokavec obsega 16 zaselkov, vpetih v pobočji Čavna in Gore, združenih v skupno vas Lokavec. Urbanistično je vas zelo razpotegnjena: razteza se na območju, velikem 13,7 km2, skrajna zaselka, Kompari na zahodu in Gorenje na severovzhodu, pa sta med seboj oddaljena okrog štiri kilometre.

Jedro vasi se je prvotno oblikovalo v zaselku Brith, z odprtjem nove stavbe osnovne šole leta 1909 in izgradnjo nove cerkve svetega Lovrenca leta 1932 pa se je vaško jedro preselilo. Leta 2006 so ob teh dveh stavbah krajani s samoprispevkom zgradili Dvorano Edmunda Čibeja, ki je postala športno in kulturno središče krajevnega dogajanja.

Lokavec je bil prvič omenjen leta 1086, in sicer v darilni pogodbi benediktinskemu samostanu v Rožacu, območje pa je bilo verjetno poseljeno že v 5. stol. pr. Kr., o čemer pričajo arheološke najdbe. Na poselitev kraja so prav gotovo vplivale ugodne naravne razmere, predvsem bližina Trnovskega gozda in množica potokov, na osnovi česar sta se v kraju razvila predvsem furmanstvo in kovaštvo.

Do leta 1904 je bil Lokavec del skupne občine z Dolom – Predmejo in Otlico ter do leta 1924 samostojna občina. Danes je tretja največja krajevna skupnost v občini Ajdovščina; po zadnjih podatkih v kraju živi 1069 prebivalcev, od tega 537 moških in, skoraj enako, 532 žensk.