Svet KS Lokavec

2018 – 2022

Prva stran KS Lokavec

4. REDNA SEJA SVETA KS LOKAVEC

4. Redna seja sveta KS Lokavec bo v četrtek 15.06.2023 ob 20 uri v Dvorani Edmunda Čibeja. 4. seja sveta KS 15.06.2023

Svet KS Lokavec 2023 – 2026

 • Angel Vidmarpredsednik,
 • Boris Kovač,
 • Miran Lokar,
 • Jože Černigoj,
 • Klavdija Mikuš,
 • Judita Trošt,
 • Marko Blažko,
 • Zdenko Bolko,
 • Nejc Pižent,
 • Nada Blažko,
 • Bojana Pižent Kompara,
 • Nika Lokar,
 • Ana Zalokar
 • Damjan Černigoj