Prva stran Novice in obvestila VOLITVE V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI LOKAVEC

VOLITVE V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI LOKAVEC

Novice in obvestila

Svet Krajevne skupnosti Lokavec je soglasno oblikoval listo kandidatk in kandidatov za svet krajevne skupnosti Lokavec v mandatu 2022-2026. Krajevna skupnost  je sestavljena iz 8. volilnih enot. Na takšen način zadostimo zakonodaji, da imamo v svetu KS predstavnike  iz vseh delov ali zaselkov naše  skupnosti. Lista je zaprta, tako da  je v posamezni volilni enoti toliko kandidatk in kandidatov, kot se jih voli. Razen sveta KS nihče drugi ni vložil  dodatnih list kandidatov.

1. volilna enota zajema zaselka Brodiše in Grajšk, hišne številke od 1 do 7. V 1. volilni enoti se voli en član sveta.        1. MIRAN LOKAR

2. volilna enota zajema zaselka Lahovše, Bitovi, Loretovše in Tokaj, od hišne številke 46 do 78. V 2. volilni enoti se volijo trije člani sveta. 1. Dr. BORIS KOVAČ, 2. JOŽE ČERNIGOJ, 3. NIKA LOKAR

3. volilna enota zajema zaselek Kompari, od hišne številke 79 do 102. V 3. volilni enoti se voli en član sveta.  1. KLAVDIJA MIKUŽ

4. volilna enota zajema zaselke Brith, Vas in Kuši, od hišne številke 8 do 45 in od 103 do 123. V 4. volilni enoti se volita dva člana sveta. 1. ZDENKO BOLKO  2. JUDITA TROŠT

5. volilna enota zajema zaselke Kaluše, Paljki in Kovači, od hišne številke 124 do 142. V 5. volilni enoti se volijo trije člani sveta. 1. MARKO BLAŽKO  2. Dr. ANA ZALOKAR  3. ANGEL VIDMAR

6. volilna enota zajema zaselka Slokarji in Brod, od hišne številke 143 do 156 in od 157 do 87a. V 6. volilni enoti se volita dva člana sveta. 1. NADA BLAŽKO   2. NEJC PIŽENT

7. volilna enota zajema zaselek Čohi, od hišne številke 188 do 203c, 156a in 156b. V 7. volilni enoti se voli en član sveta.   1. BOJANA PIŽENT KOMPARA

8. volilna enota zajema zaselek Gorenje, od hišne številke 204 do 221. V 8. volilni enoti se voli en član sveta.    1. DAMIJAN  ČERNIGOJ 

Fotografija kraja Lokavec

 

Krajevna skupnost Lokavec

Telefon: 041 478 388

E-pošta: lokavec@ajdovscina.si