VOLITVE V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI LOKAVEC

VOLITVE V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI LOKAVEC

Svet Krajevne skupnosti Lokavec je soglasno oblikoval listo kandidatk in kandidatov za svet krajevne skupnosti Lokavec v mandatu 2022-2026. Krajevna skupnost  je sestavljena iz 8. volilnih enot. Na takšen način zadostimo zakonodaji, da imamo v svetu KS predstavnike  iz vseh delov ali zaselkov naše  skupnosti. Lista je zaprta, tako da  je v posamezni volilni enoti toliko kandidatk in kandidatov, kot se jih voli. Razen sveta KS nihče drugi ni vložil  dodatnih list kandidatov.

1. volilna enota zajema zaselka Brodiše in Grajšk, hišne številke od 1 do 7. V 1. volilni enoti se voli en član sveta.        1. MIRAN LOKAR

2. volilna enota zajema zaselka Lahovše, Bitovi, Loretovše in Tokaj, od hišne številke 46 do 78. V 2. volilni enoti se volijo trije člani sveta. 1. Dr. BORIS KOVAČ, 2. JOŽE ČERNIGOJ, 3. NIKA LOKAR

3. volilna enota zajema zaselek Kompari, od hišne številke 79 do 102. V 3. volilni enoti se voli en član sveta.  1. KLAVDIJA MIKUŽ

4. volilna enota zajema zaselke Brith, Vas in Kuši, od hišne številke 8 do 45 in od 103 do 123. V 4. volilni enoti se volita dva člana sveta. 1. ZDENKO BOLKO  2. JUDITA TROŠT

5. volilna enota zajema zaselke Kaluše, Paljki in Kovači, od hišne številke 124 do 142. V 5. volilni enoti se volijo trije člani sveta. 1. MARKO BLAŽKO  2. Dr. ANA ZALOKAR  3. ANGEL VIDMAR

6. volilna enota zajema zaselka Slokarji in Brod, od hišne številke 143 do 156 in od 157 do 87a. V 6. volilni enoti se volita dva člana sveta. 1. NADA BLAŽKO   2. NEJC PIŽENT

7. volilna enota zajema zaselek Čohi, od hišne številke 188 do 203c, 156a in 156b. V 7. volilni enoti se voli en član sveta.   1. BOJANA PIŽENT KOMPARA

8. volilna enota zajema zaselek Gorenje, od hišne številke 204 do 221. V 8. volilni enoti se voli en član sveta.    1. DAMIJAN  ČERNIGOJ 

Fotografija kraja Lokavec

 

Zbor občanov je uspel

Zbor občanov je uspel

Spoštovane krajanke in krajani Lokavca

Zahvaljujemo se vam za veliko  udeležbo na zboru občanov  v petek 7.10.2022. Hvala vam  za množično podporo  prizadevanjem  za izgradnjo vrtca v Lokavcu. To je  obveznost za prihodnji  sestav sveta Krajevne skupnosti Lokavec. Tudi za  za bodočega župana in občinski svet  je  ta pobuda obveznost,  ob sestavi prihodnjih proračunov in načrtov razvojnih programov občine za  prihodnje mandatno obdobje.

Pod peticijo za gradnjo vrtca se vas je podpisalo 25 % volilnih upravičencev. Tisti, ki ste se opravičili nam lahko vašo podporo  sporočite tudi po elektronski pošti. Lahko  je to tudi več kot  samo en stavek, lahko je to vaše razmišljanje zakaj  vrtec nujno potrebujemo.

Seveda ste vabljeni, da nam sporočite tudi vse ostale pripombe in predloge. PO naših močeh jih bomo poskušali rešiti.

s spoštovanjem

Angel Vidmar predsednik sveta KS Lokavec

ZAPISNIK ZBORA OBČANOV

KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC

VABLJENI NA ZBOR OBČANOV

VABLJENI NA ZBOR OBČANOV

Spoštovane krajanke in krajani Lokavca

Vabimo vas na zbor Občanov Krajevne skupnosti Lokavec, ki bo v petek 7. 10.2022  ob 18 uri v dvorani Edmunda Čibeja.

Dvorana Edmunda Čibeja

Dvorana Edmunda Čibeja

Svet Krajevne skupnosti Lokavec je dne 20. 09.2022 sprejel  POPRAVLJEN cenik uporabe dvorane in ostalih športnih površin  v sezoni 2022-2023. Cenik velja za vse uporabnike dvorane in ostalih športnih površin  ne glede ali jih uporabljajo športni klubi ali organizatorji rekreativne vadbe.

CENIK NAJEMA DVORANE

LOKAVEC URNIK 2022-2023

 

PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA

PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA

Svet krajevne skupnosti Lokavec je pred leti sprejel sklep in za  krajevni praznik izbral 15 marec. Tega dne leta 1861  se je  v zaselku Slokarji  rodil znameniti Lokavčan Edmund Čibej. PO tem plemenitem in znamenitem možu se imenuje tudi večnamenska dvorana. Prav tako  se po njem imenujejo tudi priznanja, ki je za  uspešno delovanje v krajevni skupnosti in širše podeljuje svet krajevne skupnosti.

Žal   dve leti praznovanja ni bilo mogoče  organizirati. Prav zato je bilo letos  dne 4.6.2022 praznovanje še toliko bolj slovesno. Podeljene so bila priznanja  za leto 2020 in priznanje za leto  2021.

Nives Ferjančič – obrazložitev

Boris Blažko- obrazložitev

ŠD Slano Blato-obrazložitev

NAGOVOR PREDSEDNIKA SVETA KS ANGELA VIDMARJA

 

Kratek povzetek našega dela v letu 2021

Kratek povzetek našega dela v letu 2021

Tudi zato, ker se ne srečujemo pogosto, že drugo leto v letu 2021 zaradi omejitev nismo  organizirali  različnih družabnih prireditev in krajevnega praznika, si tudi nismo uspeli neposredno izmenjati  razmišljanj o našem delu v krajevni skupnosti.

Na kratko sem vam zato  kot predsednik sveta  napisal s kom smo se  zadnje leto ukvarjali. Seveda nam lahko vaše pripombe, želje ali nasvete za  boljše delo sporočate tudi  preko te spletne strani.

Angel Vidmar, predsednik sveta KS Lokavec

POVZETEK NAŠEGA DELA 2021