Na pobudo  nogometnih društev, ki  trenirajo na travnatem igrišču v Lokavcu je svet krajevne skupnosti sprejel sklep, da o postavitvi luči na igrišču. Finančni zalogaj za  to ni bil majhen, zato so nam pri tem pomagale tudi nekatere gospodarske družbe: Kolektor CPG Nova Gorica, Stopar PGM, Elektro Primorska, KSD Ajdovščina. Hvala tudi Občini Ajdovščina za postavitev nove ograje in mrež.

Nogometaši in drugi uporabniki igrišča bodo lahko  odslej treninge opravljali tudi takrat, ko  jih do sedaj ni bilo mogoče, to pa je v času slabše dnevne svetlobe.