Svet KS Lokavec

2018 – 2022

Prva stran KS Lokavec ( Page )

PLAN DELA V KS LOKAVEC V MANDATNEM OBDOBJU 2018-2022

Svet Krajevne skupnosti Lokavec je na 3. seji 26.02.2019 soglasno sprejel program dela v Krajevni skupnosti  v mandatnem obdobju 2018-2022. Ali bomo celoten  plan tudi uresničili ni odvisno samo od  svetnic in svetnikov v krajevni skupnosti, ki so bomo trudili za...

Svet KS Lokavec 2023 – 2026

 • Angel Vidmarpredsednik,
 • Boris Kovač,
 • Miran Lokar,
 • Jože Černigoj,
 • Klavdija Mikuš,
 • Judita Trošt,
 • Marko Blažko,
 • Zdenko Bolko,
 • Nejc Pižent,
 • Nada Blažko,
 • Bojana Pižent Kompara,
 • Nika Lokar,
 • Ana Zalokar
 • Damjan Černigoj