Prve šolske dni

Prve šolske dni

Vsako leto ob začetku pouka prostovoljci  ob šolskih poteh  pomagajo  učencem  varno priti v šolo. Tudi v Lokavcu je tako. Še posebej  je to potrebno saj  šolski avtobus ustavlja  na cesti ob šoli. Starši, ki pripeljejo otroke v šolo pa morajo  na poti iz parkirišča ...
Vandalizem

Vandalizem

Na željo nekaterih krajanov  smo pri dvorani Edmunda Čibeja  pred 3 leti  namestili  dva aparata, za tople napitke ter za pijačo in hladne prigrizke. Vsi skupaj se trudimo, da bi  bila okolica  dvorane, ki je bila zgrajena  v večjem delu s samoprispevkov krajanov...
Nov šolski vrt

Nov šolski vrt

V letu 2020 je  občina Ajdovščina z veliko mero pozornosti  do želja in prizadevaj   krajevne skupnosti odkupila nenaseljeno hišo in celotno parcelo ob podružnični šoli v Lokavcu. Z odstranitvijo hiše in  ureditvijo parcele, ki je v upravljanju osnovne šole je...
Hidrant pri Komparih

Hidrant pri Komparih

Na željo krajanov zaselka Kompari, predvsem zaradi zagotavljanja  večje požarne varnosti smo pristopili k  izgradnji nadzemnega hidranta. Skupaj smo združili moči, vodovodni odbor, krajevna skupnost izdatno pa je pri projektu pomagala tudi zavarovalnica...
Spomin na znamenitega Lokavčana

Spomin na znamenitega Lokavčana

Na današnji dan  pred 160 leti  (15. marca 1861) se je  v Lokavcu  v zaselku Slokarji  rodil Čibej Edmund.   Maturiral je na učiteljišču v Kopru leta 1881. Služboval je v Rihemberku (danes Braniku) v dobi, ko je bil tam Gregorčič, in tudi na Brjah, nato v Vipavskem...
Razsvetljeno travnato igrišče

Razsvetljeno travnato igrišče

Na pobudo  nogometnih društev, ki  trenirajo na travnatem igrišču v Lokavcu je svet krajevne skupnosti sprejel sklep, da o postavitvi luči na igrišču. Finančni zalogaj za  to ni bil majhen, zato so nam pri tem pomagale tudi nekatere gospodarske družbe: Kolektor CPG...