Prva stran Novice in obvestila Nevarna brežina ob državni cesti

Nevarna brežina ob državni cesti

Novice in obvestila

Krajevna skupnost Lokavec je  Direkciji  za infrastrukturo  v mesecu novembru poslala dopis  z željo po sanaciji   neutrjene brežine  ob državni cesti R3-609  odsek 2117 Ajdovščina-Predmeja  v kilometru približno   4.300, ki je praktično navpična.  Brežina  na nekaterih delih  izpodjedena, tako, da  je dejansko  možnost, da bi se ta del brežine, ki je  nestabilna, saj je sestavljena in nepovezane mešanice  grušča in  zemlje posula na  vozišče. Ob morebitnem večjem  odlomu brežine, pa bi bila seveda ogrožena tudi stabilnost stanovanjske.

Upajmo, da si bodo pristojni  brežino pogledali in sprejeli ustrezne rešitve.

Telefon: 041 478 388

E-pošta: lokavec@ajdovscina.si