Prva stran Svet KS Lokavec PLAN DELA V KS LOKAVEC V MANDATNEM OBDOBJU 2018-2022

PLAN DELA V KS LOKAVEC V MANDATNEM OBDOBJU 2018-2022

Svet KS Lokavec

Svet Krajevne skupnosti Lokavec je na 3. seji 26.02.2019 soglasno sprejel program dela v Krajevni skupnosti  v mandatnem obdobju 2018-2022. Ali bomo celoten  plan tudi uresničili ni odvisno samo od  svetnic in svetnikov v krajevni skupnosti, ki so bomo trudili za realizacijo programa. Program in  aktivnosti  bomo tudi prilagajali  glede na trenutne razmere in možnosti tako krajevne skupnosti kakor tudi občine.

KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC

Telefon: 041 478 388

E-pošta: lokavec@ajdovscina.si