PLAN DELA V KS LOKAVEC V MANDATNEM OBDOBJU 2018-2022

Svet Krajevne skupnosti Lokavec je na 3. seji 26.02.2019 soglasno sprejel program dela v Krajevni skupnosti  v mandatnem obdobju 2018-2022. Ali bomo celoten  plan tudi uresničili ni odvisno samo od  svetnic in svetnikov v krajevni skupnosti, ki so bomo trudili za realizacijo programa. Program in  aktivnosti  bomo tudi prilagajali  glede na trenutne razmere in možnosti tako krajevne skupnosti kakor tudi občine.

KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC