Po treh usklajevanjih smo uspeli oblikovati urnik uporabnikov dvorane Edmunda Čibeja za leto 202-2021. Čaka nas še usklajevanje  uporabe zunanjih površin, predvsem travnatega igrišča skupaj z uporabo garderob v telovadnici.

DVORANA VSI UPORABNIKI URNIK 2020-2021 3. PREDLOG