V letu 2020 je  občina Ajdovščina z veliko mero pozornosti  do želja in prizadevaj   krajevne skupnosti odkupila nenaseljeno hišo in celotno parcelo ob podružnični šoli v Lokavcu. Z odstranitvijo hiše in  ureditvijo parcele, ki je v upravljanju osnovne šole je nastalo  območje, ki bo pomenilo  razširitev utesnjenega prostora ob šoli. Nastajajo tudi novi načrti, kako urediti območje, kot park ob šoli in  zunanja šolska učilnica. Mogoče bo v prihodnosti  ta prostor namenjen tudi  drugim šolskim ali vrtčevskim potrebam.