Razglednice Lokavca

Razglednice Lokavca

V letu 2017 je skupina fotografov Primorski škljoc, ki deluje v okviru Društva upokojencev Ajdovščina, izdelala fotografije o Lokavcu. Razglednice je mogoče tudi kupiti.

Potoka Lokavšček in Jevšček sta nekoč poganjala več žag, mlinov, kovačij in fužin. Bogato kovaško tradicijo označuje že ime zaselka Kovači, nad katerim so pri cerkvici sv. Urbana odkrili arheološko najdišče, pomembno za proučevanje prehoda iz prazgodovine v antiko. Nad Lokavcem se je pred leti sprožil plaz Slano blato, ki ga je mogoče opaziti že od daleč.  Lokavško tradicijo že vrsto leto oživlja Društvo DOLI, poznano po uprizarjanju fureng. V letu 2011 pa je bilo ustanovljeno Športno društvo Slano blato, ki poleg športnih dogodkov prireja tudi družabne prireditve, npr. Noč pod Čavnom.

 

 

Razpis za priznanja Krajevne skupnosti Lokavec za leto 2020

Razpis za priznanja Krajevne skupnosti Lokavec za leto 2020

Svet Krajevne skupnosti Lokavec  razpisuje prijavo za podelitev priznanj Krajevne skupnosti Lokavec za leto 2020. Priznanja  bodo podeljena  na  slovesnosti ob krajevnem prazniku v mesecu marcu 2020. Posimo, da  pri predlogih upoštevate pravilnik za podelitev priznanj in rok za oddajo predlogov.

Razpis za priznanja KS Lokavec za leto 2020

Krajevni praznik Odprimo vrat pomladi

Krajevni praznik Odprimo vrat pomladi

V soboto, 16. 3., tik pred spomladanskim solsticijem, smo v Lokavcu že drugič zapored odprli vrata pomladi. Krajevni praznik namreč od lanskega leta praznujemo 15. marca, s čimer se spominjamo rojstnega dne izjemnega Lokavčana, Edmunda Čibeja.

Kot smo v Lokavcu že navajeni, uradnemu delu, v katerem vsakoletno podelimo priznanja Edmunda Čibeja, dodamo tudi kulturni program. Letos smo v njem izpostavili pomen vode tako v zgodovini kot tudi danes. Otroci podružnične osnovne šole Lokavec so nas pod budnim očesom mentorice Petre Terbižan Slejko s prisrčnimi, odlično odigranimi prizori popeljali v zgodnje 20. stoletje, v programu, ki sta ga vešče povezovala Dominik Soban in Matej Kompara, pa so nastopili še Pritrkovalci Lokavec, ki jih vodita Nada Blažko in Maja Bratina, Skupina TPO s Tino Bolko in Larisa Štrukelj.

Na prireditvi je vse navzoče v imenu Občine Ajdovščina pozdravil podžupan gospod Mitja Tripkovič, predsednik KS Lokavec, gospod Angel Vidmar pa je nato podelil priznanja Edmunda Čibeja. Svet KS Lokavec soglasno sprejel, da se priznanje podeli Stojanu Stoparju, ki v preteklih letih ni bil samo član sveta KS, njegov predsednik in podpredsednik, ampak je kraju podaril ogromno svojega časa. Marsikateri projekt v Lokavcu je plod njegovega dela in prizadevanj. V njegovem imenu je priznanje prevzela hčerka Tadeja Stopar Mikuš.

Poleg priznanja pa smo podelili tudi tri diplome Edmunda Čibeja, in sicer trem Lokavčanom za njihovo izjemno požrtvovalnost in prizadevnost v KS. To so: Jurij Lulik, Marjan Bolko in Primož Černigoj.

Po podelitvi je krajane nagovoril tudi predsednik KS, Angel Vidmar, in na kratko predstavil glavne načrte za mandatno obdobje, pri čemer je še posebej izpostavil željo Lokavčank in Lokavčanov, da v kraju ohranimo otroški vrtec.

Razveseljuje podatek, da se število prebivalcev Lokavca in s tem tudi število otrok povečuje, posledično pa bo lokavška šola postala kmalu pretesna, da bi gostila tudi vrtec. Simbolno lahko to našo željo povežemo tudi s sadiko češnje, ki jo je tik pred prireditvijo pred dvorano skupaj s predsednikom KS posadila direktorica Ljudske univerze Ajdovščina, gospa Eva Mermolja (ob 60-letnici delovanja LU) – če hočemo, da nekaj (z)raste, moramo najprej (po)saditi.

Priprava spletnih strani

Priprava spletnih strani

Spoštovana obiskovalka, spoštovani obiskovalec

Spletne strani KS Lokavec so v pripravi.

Vsebine še dodajamo, zato nas kmalu spet obišči.

Hvala za razumevanje