Obvestilo KS o izgradnji mrliške vežice

Datum objave: 27.01.2014

...........................................................

KS Lokavec je v uradnem obvestilu podala informacije glede gradnje nove mrliške vežice v Lokavcu. Mrliška vežica bo stala na dosedanjem parkirišču pod pokopališčem, gradnja se je že začela, trajala pa bo predvidoma pol leta. Obiskovalce pokopališča tako ne bodo mogli več parkirati na tem mestu. Uradno obvestilo z bolj podrobnimi informacijami je pripeto pod novico.


Obvestilo KS Lokavec o gradnji nove mrliške vežice