Razpis za priznanja KS Lokavec 2019

Datum objave: 04.02.2019

...........................................................

Tako kot vsako leto tudi letos KS Lokavec razpis za priznanja KS Lokavec. Razpisana so štiri priznanja, in sicer Diploma Edmunda Čibeja, Priznanje Edumnda Čibeja, Priznanje Edmunda Čibeja za življensko delo in Častno priznanje Edmunda Čibeja.

Kandidate za priznanje lahko predlagajo posamezniki, organizacije, društva in ustanove, ki stalno stanujejo ali imajo sedež na območju KS Lokavec. Predlog za podelitev priznanj mora poleg podatkov o predlagatelju vsebovati tudi podatke o predlaganem prejemniku priznanja s potrebno utemeljitvijo predloga. Predlog ima lahko tudi priloge, ki še dodatno utemeljujejo razloge za podelitev priznanja.Predloge lahko pošljite najkasneje do 24. februarja 2019, in sicer po navadni pošti na naslov:
Krajevna skupnost Lokavec, Lokavec 135 d, 5270 Ajdovščina, ali po e-pošti:
lokavec@ajdovscina.si.

Svet krajevne skupnosti o predlogih, ki bodo prispeli po razpisnem roku, in o predlogih, ki ne bodo skladni s tem razpisom, ne bo odločal.


Opis posameznih priznanj in natančnejša navodila