Razpis za priznanja Krajevne skupnosti Lokavec za leto 2018

Datum objave: 06.01.2018

...........................................................

KS Lokavec tudi v letu 2018 podeljuje priznanja, in sicer Diplomo Edmunda Čibeja, Priznanje Edmunda Čibeja, Priznanje Edmunda Čibeja za življensko delo ter Častno priznanje Edmunda Čibeja. Podroben opis priznanj najdete v priponki.

Kandidate za priznanje lahko predlagajo posamezniki, organizacije, društva in ustanove, ki stalno stanujejo ali imajo sedež na območju KS Lokavec. Predlog za podelitev priznanj mora poleg podatkov o predlagatelju vsebovati tudi podatke o predlaganem prejemniku priznanja s potrebno utemeljitvijo predloga. Predlog ima lahko tudi priloge, ki še dodatno utemeljujejo razloge za podelitev priznanja.

Predloge lahko pošljite najkasneje do 20. februarja 2018, in sicer po navadni pošti na naslov: Krajevna skupnost Lokavec, Lokavec 135d, 5270 Ajdovščina, ali po e-pošti: ks.lokavec@gmail.com. Svet krajevne skupnosti o predlogih, ki bodo prispeli po razpisnem roku, in o predlogih, ki ne bodo skladni s tem razpisom, ne bo odločal.


Razpis za priznanja KS Lokavec za leto 2018