Obvestilo Občine Ajdovščina o nalogah in pristojnostih inšpektorjev in redarjev

Datum objave: 25.11.2016

...........................................................

Občina Ajdovščina je od 8.10.2016 skupaj z občinami Šempter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava članica Medobčinske upravo teh občin. V sklopu nalog Medobčinkse uprave, poleg vodje, ki je tudi inšpektor, še enega inšpektorja ter svetovalke, delujejo tudi trije redarji. Občina Ajdovščina se je na sestanku s krajevnimi skupnostmi, dne 15.11.2016, dogovorila, da jih bo natančneje obvestila glede nalog oz. pristojnosti, ki jih imajo ti inšpektorji in redarji.

V prvi priponki najdete prestavitev, ki jo je ob priključitvi k Medobčinski upravi pripravil vodja, g. Tadej Mori. V drugi pa so navedena dodatna pojasnila vezana na delo občinskih inšpektorjev.

KS Lokavec pripravlja tudi letak s katerim bi krajane Lokavca, opozorili na poostren nadzor tudi na našem območju. Hkrati pa bodo v njem predtavljena tudi nekatera določila iz Odloka o javnem redu in miru ter zunanjemu videzu naselij, ki je začel veljati v sredini leta in opredeljuje nekatere ravnanja, ki niso dovoljena in za katere bi lahko bile izrečene globe.


Predstavitev Medobčinske uprave

Naloge občinskih inšektorjev