Razpis za priznanja KS Lokavec za leto 2014

Datum objave: 09.07.2014

...........................................................

KS Lokavec objavlja razpis za priznanja za leto 2014. Kot je navedeno v pripetem razpisu lahko kandidate za priznanje predlagajo posamezniki, organizacije, društva in ustanove, ki stalno stanujejo ali imajo sedež na območju KS Lokavec. Predlog za podelitev priznanj mora poleg podatkov o predlagatelju vsebovati tudi podatke o predlaganem prejemniku priznanja s potrebno utemeljitvijo predloga. Predlog ima lahko tudi priloge, ki še dodatno utemeljujejo razloge za podelitev priznanja.

Podrobnejši opis katera priznanja so na voljo in kako natančneje poteka postopek izbire je navedeno v Pravilniku o priznanjih, ki je tudi pripet pod novico.

Zgolj v opozorilo - rok za oddajo prijav je 31. avgusta 2014. Predloge pošljite po navadni pošti na naslov: Krajevna skupnost Lokavec, Lokavec 197, 5270 Ajdovščina. Svet krajevne skupnosti o predlogih, ki bodo prispeli po razpisnem roku, in o predlogih, ki ne bodo skladni s tem razpisom, ne bo odločal.


Pravilnik o priznanjih

Razpis za priznanja KS Lokavec 2014