Sestava prejšnjega sveta KS Lokavec in zapisniki sej KS Lokavec v prejšnjem mandatu (2010-2014)

Ime in priimek e-naslov Tel. številka
Miloš Blažko milos.blazko@gonzaga.eu 041 629 621
Zdenko Bolko zdenko.bolko@gmail.com 041 517 399
Primož Černigoj primoz.cernigoj@sk-group.biz 041 401 209
Alenka Furlan alenkafurlan@yahoo.ca 05 36 81 564
031 370 121
Dušan Kompara kompara.dusan@gmail.com 041 759 773
Primož Kompara primoz.kompara@gmail.com 041233 044
Boris Kovač bkovac3@guest.arnes.si 041 719 391
Jurij Lulik sasa@net-rs.si 041 714 052
Oton Marc oton.marc@siq.si 041 703 164
Danilo Nemec kleparstvonemec@siol.net 041 650 922
Nataša Pergar pergarnatasa@gmail.com 05 36 80 369
031 718 994
Bojana Pižent Kompara bkompar@gmail.com 05 36 42 128
040 383 168
Stojan Stopar stopar.stojan@siol.net 041 650 880
Angel Vidmar angel.vidmar@gmail.com 041 478 388

Zapisniki sej

Zapisnik 1. seje, 27.10.2010

Zapisnik 2. seje, 22.11.2010

Zapisnik 3. seje, 17.1.2011

Zapisnik 4. seje, 18.4.2011

Zapisnik 5. seje, 12.9.2011

Zapisnik 6. seje, 14.11.2011

Zapisnik 7. seje, 19.3.2012

Zapisnik 8. seje, 9.7.2012

Zapisnik 9. seje, 10.9.2012

Zapisnik 10. seje, 24.9.2012

Zapisnik 11. seje, 3.12.2012 (Prilogi k zapisniku 11. seje: Seznam prireditev v letu 2012 in Dogodki v okviru tedna vseživljenskega učenja 2012)

Zapisnik 12. seje, 25.2.2013

Zapisnik 13. seje, 20.5.2013

Zapisnik 14. seje, 26.6.2013

Zapisnik 15. seje, 30.9.2013

Zapisnik 16. seje, 27.1.2014

Zapisnik 17. seje, 3.3.2014

Zapisnik 18. seje, 4.9.2014

Zapisnik 20. seje, 27.10.2014