Osnovni podatki

Lokavec 135d, 5270 Ajdovščina
e-pošta: lokavec@ajdovscina.si
predsednik KS: Angel Vidmar
TEL: 041 478 388 (Angel Vidmar)
TRR: 01201-6450781234
Matična št. 5026652
Davčna št. 94202613 (KS ni davčni zavezanec)

Člani Sveta Krajevne skupnosti Lokavec 2018-2022

Zap. št Ime in priimek e-naslov Tel. številka Funkcija / volilna enota
1ANGEL VIDMARlokavec@ajdovscina.si, angel.vimdar@gmail.com041 478 388predsednik sveta / Kaluše-Paljki-Kovači
2BOJANA PIŽENT KOMPARAbkompar@gmail.com040 383 168podpredsednica sveta / Čohi-Gorenje
3NADA BLAŽKOnada.blazko@gmail.com041 424 215tajnica / Brod-Slokarji
4NEJC PIŽENTnejc.pizent@gmail.com051 307 451član sveta / Brod-Slokarji
5BORIS KOVAČbkovac3@guest.arnes.si041 719 391član sveta/ Brodiše-Lahovše-Bitovi
6KATJA ZAGORCkatja.zagorc@gmail.com041 545 702članica sveta / Brodiše-Lahovše-Bitovi
7MIRAN LOKARmiran.lokar@gmail.com041 970 484član sveta / Brodiše-Lahovše-Bitovi
8ZDENKO BOLKOzdenko.bolko@gmail.com041 517 399član sveta / Brith-Kuši-Vas
9MARKO BLAŽKOmarko.blazko@gmail.com051 359 311
član sveta / Brith-Kuši-Vas
10JUDITA TROŠTjudita.trost@gmail.com041 207 618članica sveta / Brith-Kuši-Vas
11BERNARDA VELIKONJAbernardavelikonja@gmail.com051 688 824članica sveta/ Kaluše-Paljki-Kovači
12KLAVDIJA MIKUŠstrukeljklavdija@gmail.com041 891 250članica sveta/ Lovretovše-Tokaj-Kompari
13JOŽE ČERNIGOJkmetija.cernigoj@gmail.com040 239 189član sveta / Lovretovše-Tokaj-Kompari
14MARJAN LOKARjudita.trost@gmail.com041 526 446član sveta / Čohi-Gorenje

Zapisniki sej

Sestava sveta KS Lokavec in zapisniki sej KS Lokavec v prejšnjih mandatih